DesignDoll

DesignDoll 4.0

Miễn phí
Manipulates three-dimensional human body models
Người dùng đánh giá
4.2  (12 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.0.0.7 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Generate poses for 3D human models, usable in games and animations. Create postures and compositions taking into account a wide variety of details from the head-to-body ratio to the position of each finger. The app also includes a library of importable poses.
Design Doll có thể tạo ra postures và compositions đó sĩ, nhu cầu, với dễ dàng, trực giác mạnh mẽ hoạt động. Những ứng dụng một trộn phương pháp, ở đâu hình dạng và kích cỡ của nhiều phần thay đổi một cách tự do, cho phép những mô hình như là có con với đầu xác ratios đó intuitively bộ bản vẽ. Design Doll có thể đặt nhiều cơ thể người mẫu trong cùng một trường, cho phép phức tạp compositions mà sketches chăm sóc đi askew là mục tiêu dễ dàng. Bằng cách quan sát từ các góc, breadth người có thể biểu hiện đang tăng lên.
Thông tin được cập nhật vào: