DesignDoll

DesignDoll

Miễn phí
Nó cho phép cháu tạo ra một personalized họa con búp bê và làm cho nó ra dáng
Người dùng đánh giá
4.8  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Design Doll có thể tạo ra postures và compositions đó sĩ, nhu cầu, với dễ dàng, trực giác mạnh mẽ hoạt động. Những ứng dụng một trộn phương pháp, ở đâu hình dạng và kích cỡ của nhiều phần thay đổi một cách tự do, cho phép những mô hình như là có con với đầu xác ratios đó intuitively bộ bản vẽ. Design Doll có thể đặt nhiều cơ thể người mẫu trong cùng một trường, cho phép phức tạp compositions mà sketches chăm sóc đi askew là mục tiêu dễ dàng. Bằng cách quan sát từ các góc, breadth người có thể biểu hiện đang tăng lên.
Thông tin được cập nhật vào: